A CPG ellen hozott ítélet szövege

Pesti Központi Kerületi Bíróság
1.B.21.158/1983/13.
A NÉPKÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapesten 1983. évi november hó 17. és 18., valamint 1984. évi január hó 13. és február hó 7. napján nyilvánosan megtartott tárgyalás alapján meghozta a következő ítéletet:

Az 1983. július 27-től őrizetben volt, július 30-tól előzetes letartóztatásban lévő

1.r. Benkő Zoltán - /"Güzü"/ - aki Szegeden született 1963. január 1-én, anyja: Balázs Erzsébet, Szeged, Becsei U. 2/a sz.a. állandó és Budapest, VI. Zichy J. u.14. sz.a ideiglenes lakos, szsz. 1630101 09014 -

az 1983. október 3-tól előzetes letartóztatásban lévő

2.r. Haska Béla - /"Vau","Kutyás" /- aki Szegeden született 1964. december 30-án, anyja: Sonkoly Katalin, Szeged, Alsókikötősor 13/b. suz.a. állandó lakos szsz: 1631230 3032 - és

az 1983 október 3-tól előzetes letartóztatásban lévő

3.r. Nagy Zoltán - aki Bácsalmáson született 1964. augusztus 22-én, anyja: Turcsányi Erzsébet, Szeged, Murányi u. 22/b.sz. alatti állandó lakos, szsz: 1 640822 1074 - vádlott

bűnös: nagy nyilvánosság előtt, csoport tagjaként, folytatólagosan elkövetett izgatás bűntettében, mint társtettes.

Ezért a bíróság 1.r. Benkő Zoltán vádlottat 2 /Kettő/ évi szabadságvesztésre és a közügyektől 1 /Egy/ évi eltiltásra,

2.r. Haska Béla vádlottat ugyancsak 2 /Kettő/ évi szabadságvesztésre és a közügyektől 1 /Egy/ évi eltiltásra,

3.r. Nagy Zoltán vádlottat szintén 2 /Kettő/ évi szabadságvesztésre és a közügyektől 1 /Egy/ évi eltiltásra ítéli.

Az l983. augusztus 3-tól őrizetben volt, augusztus 5-től szeptember 2-ig előzetes letartóztatásban volt, azóta szabadlábon lévő

4.r. fk. Varga Zoltán /"Takony"/ - aki Kalocsán született 1966. október 7-én, anyja: Csanádi Erzsébet, Szeged, Retek u.4/b sz.a. lakos, szsz. 1661007 4300 - vádlott

bűnös: nagy nyilvánosság előtt, csoport tagjaként, folytatólagosan elkövetett lőszerrel való visszaélés bűntettében.

Ezért a bíróság a 4.r. fk. Varga Zoltán vádlottal szemben a Szegedi Járásbíróság 1983 február 4-én kelt és jogerős 4. Fk. 1/1983/8 sz ítéletével megállapított próbára bocsátást megszünteti és bűnösnek mondja ki további társtettesként elkövetett garázdaság bűntettében és társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kisérletében és halmazati bűntetésül 1 /Egy/ évi 6 /Hat/ hónapi szabadságvesztésre ítéli.

A 4.r. fk. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtását 4 /Négy/ évi próbaidőre felfüggeszti azzal, hogy a próbaidő alatt a fiatalkorú pártfogó felügyelet alatt áll.

A kiszabott szabadságvesztést 1.2. és 3. r. vádlottakkal szemben börtönben, 4.r. fk vádlottal szemben - elrendelése esetén - a fiatalkorúak fogházában kell végrehajtani, abba a vádlottak által előzetes fogvatartásban töltött időt a bíróság beszámítani rendeli.

Az eljárás során lefoglalt és a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatalánál Bj. 660/1983 szám alatt kezelt bűnjelek közül a bíróság az 1. és 2 sorsz.- alatti 5 db orvosi tű és 2 db orvosi fecskendő lefoglalását megszünteti és Benkő Zoltán 1. r. vádlottnak kiadni rendeli.

Az eljárás során felmerült bűnügyi költségekből 1.2.3. és 4. rfk. vádlottak kötelesek 974 /Kilencszázhetvennégy/ Ft-ot egyetemlegesen, mig 1. r. vádlott 1205 /Egyezerkettőszázöt/ Ft.,2.r. vádlott 760 /Hétszázhatvan/ ft.,3.r. vádlott 40 /Negyven/ Ft-ot, 4.r. fk. vádlott 574 /Ötszázhetvennégy/ Ft-ot és az ezután esetleg felmerülő bűnügyi költséget is külön-külön az államnak megtéríteni.

 

INDOKLÁS:

A Bíróság a következő tényállást állapította meg:

Benkő Zoltán 1.r. vádlott az általános iskola után gépipari szakközépiskolában tanult tovább. Három és fél év elvégzését követően tanulmányait félbeszakította, majd Szegeden különböző munkahelyeken dolgozott. 1982. októberében Budapestre jött, ahol a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál helyezkedett el 1982. november 16. és 1983. május 26. között. Munkájával, magatartásával több probléma volt, amiért "szigorú megrovás" fegyelmi büntetésben részesült. Munkaviszonya kilépéssel szűnt meg. 1983 június 29.-től letartóztatásáig a Nemzeti Sportuszoda teniszpálya-kezelőként foglalkoztatta, havi 3400 Ft keresettel. Munkafegyelmével kapcsolatban itt is merült fel kifogás.

Az 1.r. vádlott nőtlen, eltartottja nincs, vagyontalan. Nem gyengeelméjű, nem elmebeteg, nem szenved tudatzavarral járó szervi, idegrendszeri betegségben, szellemi hanyatlásban. Diszharmonikus személyiség, pszichopathiás karakter, akinél destruktív energiák önagresszióhoz és kifelé megnyilatkozó destruktív tendenciákhoz vezettek. Személyiségfejlődése a destruktív karaktervonások mellett pathológiás életvezetést eredményezett és megkönnyítette a pszichopátiás jellemvonások kialakulását. Személyiségzavar folytán enyhe fokban korlátozott abban, hogy cselekménye társadalomra veszélyes körülményeit felismerje, illetve, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék. Jóllehet testi szempontból börtön elviselési-képessége nem nehezített, pszichés szempontból azonban az is enyhe fokban korlátozott.

Egyébként bűntetlen előéletű, közveszélyes munkakerülés szabálysértése miatt 1981-ben elzárással sújtották.

Haska Béla 2.r. vádlott általános iskolai tanulmányait ugyancsak Szegeden végezte, majd szobafestő és mázoló szakmát tanult. Tanulmányait azonban nem fejezte be, fél évvel a szakmunkásvizsga előtt félbeszakította. Ezután a Szegedi Szövőgyárban helyezkedett el. itt dolgozott 1982 októberéig, amikor is Budapestre költözött és ugyancsak a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál vállalt munkát 1982 november 16-tól, mint segédmunkás. Munkájával, magatartásával kapcsolatban felmerült problémák miatt szintén "szigorú megrovás" fegyelmi büntetést kapott. Munkaviszonya jelenleg is fennáll. Letartóztatásáig havi keresete 2200 Ft volt.

Nőtlen, eltartottja nincs, vagyontalan.

Jelen eljárás tárgyát képező bűncselekmény elkövetését megelőzően büntetve nem volt.

Nagy Zoltán 3.r. vádlott Szegeden szobafestő-mázoló és tapétázó szakmát szerzett 1981-ben, majd különböző munkahelyeken dolgozott. 1982. októberében 1. és 2. r. vádlottal együtt költözött fel Budapestre, ahol 1983 január 4-től május 31-ig ő is a Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál dolgozott. Munkájával kapcsolatban probléma nem merült fel, havi keresete 1920 Ft volt.

Nőtlen, eltartottja nincs, vagyontalan.

Jelen eljárás tárgyát képező bűncselekmény elkövetését megelőzően bűntetve nem volt.

Fk. Varga Zoltán 4.r. vádlott szülei elváltak, édesanyjával és nevelőapjával él, akikkel jó a kapcsolata, s akik igyekeznek a fiatalakorúnak minden megadni. Testvére nincs. A család harmonikus életet él.

Általános iskolai tanulmányait közepes eredménnyel fejezte be, majd karosszéria lakatos tanuló lett. Jelenleg III. éves. Az 1982/83-as tanév második félévében a Cpg együttesben való közreműködés és rendbontó magatartás miatt iskolai fegyelmi határozattal másik osztályba helyezték. A fegyelmi óta magatartása pozitív irányban változott.

A fiatalkorú ellen egy esetben volt már bűntető-eljárás. A Szegedi Járásbíróság 1983 február 4-én kelt és jogerős 4Fk. 1/1983/8 sz. ítéletével társtettesként elkövetett garázdaság bűntette és társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kisérlete miatt 1 évre próbára bocsátotta.

-------------

A vádlottak egyénileg tanultak zenélni, közülük 1.r. Benkő Zoltán 1979-ben Szegeden alapította meg a Cpg elnevezéssel amatőr-együttesét, melynek kezdettől fogva tagja volt 3.r. Nagy Zoltán. 1981. év folyamán az együttessel - az általuk követett irányzat miatt - különböző problémák voltak, foglalkozott velük 1981. elején "A csöves jelenség" című cikksorozatban a Dél-Magyarország címmel megjelenő helyi újság is. A Városi KISZ-Bizottság is folytatott beszélgetést a zenekar tagjaival. Nyilván ennek hatására is a zenekar másik három tagja 1981 folyamán kivált az együttesből és 1981 őszén helyükre a 2.r. Haska Béla és a 4. fk. Varga Zoltán kerültek. A Cpg együttes kezdettől a punk irányzatot követte. Az 1.r. vádlott volt a szólógitáros, gyakorlatilag ő vezette az együttest, ő tárgyalt általában a fellépésekről, ő volt a szervező, 2.r. vádlott énekesként, 3. r. vádlott dobosként, 4.r. fk. vádlott pedig mint basszus-gitáros vett részt az együttesben. Az együttes tagjai és különösen az 1.r. vádlott anarchistának, nihilistának vallották magukat, ez az életérzés, felfogás jelent meg dalaik szövegének többségében. A zeneszámokat illetve azok szövegét nagyobbrészt az 1.r. vádlott készítette elő, abba azonban a betanulás során az együttes tagjai beleszólhattak, változtathattak azok egészén vagy egyes részein is. Miután a zeneszámok refrénjét együtt énekelték - mintegy vokálszerűen adták elő - a szövegek tartalmát gyakorlatilafg mindegyiküknek meg kellett ismerni. Az ilyen módon kialakult műsorukat elsősorban fiatalokból álló 50-100-150 fős hallgatóság előtt adták elő azzal a céllal is, hogy hallgatóságukat saját életről való felfogásuk irányába befolyásolják.

A Cpg együttes 1980 január 10-én, tehát amikor még a 2. és 4. r vádlottak nem szerepeltek benne, Szegeden a Déri Miksa Szakközépiskolában az alábbi három számot adta elő:

"Gáz-blues"

"Auschwitzben éltem én,

Zsidószagot hord a szél,

Magyarország én hazám,

Itt az élet oly vidám,

Zajlik a show az utcán,

Be kell fognom a .../pofám/,

Éjjel magam félek már,

Túl sok itt a lila árnya,

A sok furkó megragad,

Terhes nők is félnek már,

hogy ők is kapnak,

az sok már."

"Rohadt angyalok"

"Tele van már az ország angyalokkal dugig,

Megverik a csórókat, s kezük tiszta mindig.

Merre van itt a kiút, merre lehet menni -

Egy agyonszentelt világban nem akarok élni."

"Meseország"

"Disznóól - ez vagy te Meseország,

Disznóól, ez vagy te már.

Döglesztő büdös jön belőled,

ki kéne mosni talán,

megpróbálok rendet csinálni,

megpróbálok kitakarítani,

Meseország nagyon csúnya már,

Meseország még most vigyázz!"

A KISZ-Bizottságon folytatott beszélgetés illetve a Dél- Magyarországban megjelent cikksorozat után egyre szűkűlt az együttes fellépési lehetősége, amiért is az 1.r. vádlott kezdeményezésére a zenekar tagjai elhatározták, hogy Budapestre jönnek., Az itteni fellépési lehetőségek előkészítése céljából az 1. r. vádlott kapcsolatot létesített a Beatrice együttes vezetőjével, Nagy Ferenccel, akinek segítségével fellépési lehetőségük nyílt 1982 tavaszán a Budapesti Marx Károly Közgazdasági Egyetem Klubjában. Az itteni fellépésüket követően az együttes tagjai 4.,r. fk. Varga Zoltán vádlott kivételével Budapestre költöztek, ahol 3.r. Nagy Zoltán vádlott Budapest XVI., Fuvallat u.15 sz alatti albérleti szobájában gyakoroltak, mig 4.r. fk. vádlott csak a fellépésekre utazott fel. A gyakorlásoknál előfordult, hogy néhány ismerősük is jelen volt, akik ilyen módon már akkor megismerkedhettek a dalok szövegével.

Ilyen módon a Cpg együttes 1982 novemberében a Veszprémi Egyetem aulájában, december 30-án Budapesten, a Népköztársaság útján lévő Fiatal Művészek Klubjában, 1983. januárjában és február 19-én a Budapest III. ker. Meggyfa utcai Mozaik Ifjúsági Klubban, és ugyancsak februárban valamint március 5-én a Budapest XV. Kozák téri Ifjúsági Házban léptek fel.

Az utóbbi négy fellépésük punk-koncert keretében történt, melyek szervezésekor az ifjúsági klubok vezetői nem ellenőrizték előzetesen az előadásra kerülő dalok szövegét, sőt azok elhangzása után sem tettek intézkedést, a rendezvényt pedig szabálytalanul "táncmulatságként" engedélyeztették. Az előadásokon így a Fiatal Művészek Klubjában illetve a Kozák téri Ifjúsági Házban másodszor tartott fellépésük során magnetofon-felvételek is készültek, s így a dalok szövegei az egyes előadásokon résztvevőkön kivül is közkézen forogtak, ismertté váltak.

Az egyes fellépések során vagy teljesen terjedelmében, vagy részben többek között az alábbi hét zeneszámot adták elő:

"Áll egy ifjú..."

"Áll egy ifjú élmunkás a réten

kommunistaszombatról jött éppen...

Szobrot, képet sematista banda

a munka hőse szerepeljen rajta..."

„Mindenki tetű"

"Mindenki tetű az MNK-ban...

Hol minden rossz, mi új

Hol a pénz csendet szül

hol az emberek mindig némák

itt mindenki tetű az MNK-ban.-

R: Botrányt akarunk /négyszer/

"Báb vagy"

"Királyunk egy báb

őt dróton rángatják,

a nép mi vagyunk,

bólintani tudunk...

A taps nem velünk jár

Hátul egy árnyék áll,

minden szál hozzá fut,

ő vigyáz minden kaput.

R: Báb vagy, báb vagy te állat."

„Cselszövő"

"Egy emlék valakinek...

meghalt a cselszövő,

meghalt az állat,

a diktátor most már

bálvánnyá válhat,

meghalt a cselszövő,

meghalt az állat

a diktátor most már

bálvánnyá válhat,

állat, cselszövő, állat, cselszövő, állat, cselszövő...."

"Anarchiát"

"Én vagyok az antikrisztus,

Én már tudom, amit nem tudsz,

jöhet az anarchizmus.

Szabad legyek azt akarom

ne kormányozzon hülye barom...."

"Primitív bunkók"

"Primitív bunkó állatok vagyunk

félni, rettegni nem akarunk

elsőnek mi ütünk, ezt jegyezd meg,

lehet a mi világunk mégis szebb.

Primitív bunkó mindenki...."

„CC20”

"Szovjet atom is atom

a totalitást nem bírom

a rendőrség is zaklat engemet.

USA atom is atom

keleten és nyugaton

a hatalomért küzdenek

R: SS 20 keleten.

A hatalom az hatalom

keleten és nyugaton,

a hajsza mindenütt egyre megy...."

A fenti dalszövegek közül a Primitív bunkók c. szám utolsó sora az egyes előadások során "primitív bunkó mindenki az MNK_ban!" szövegre módosult. A cselszövő c. számhoz 1982 novembere után "Van helyette másik!" kiegészítés került. Az"áll egy ifjú" című dalt Haska Béla az FMK-ban adott koncerten a következő harmadik versszakkal egészítette ki:

"Rohadt, büdös kommunista banda

Miért nincsenek ezek felakasztva?"

E szövegrész miatt az 1.r. vádlott figyelmeztette is Haska Bélát, ennek ellenére a számot műsoron tartották és az 1983 március 5-én a Kozák téri Ifjúsági Házban tartott előadáskor ugyancsak a harmadik versszakkal együtt hangzott el. Ezen az előadáson egyébként az együttes tagjainak előzetes megbeszélése szerint a 2. r. vádlott az itt lévő közel száz fős hallgatóság előtt egy élő csirkét tépett szét, illetve darabolt fel késsel és azt a fiatalok közé dobálta. Ugyancsak a 2. r. vádlott volt az, aki a Veszprémi Egyetem aulájában 1982 novemberében rendezett koncerten mindkét karján és arcán a bőrt pengével felsértette és így, vérezve énekelte a dalokat.

3.r. Nagy Zoltán vádlott Budapestre költözésüket követően az albérleti szobájában tartott, a gyakorláshoz használt dobra spray-vel egy kb. 15 cm-es átmérőjű horogkeresztet festett, mely miatt a XVI. ker. rendőrkapitányság 1983 január 11-én 19/1/1983 számú határozattal írásbeli figyelmeztetésben részesítette.

A Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat Művelődési Bizottsága Borza Marietta festményeiből 1983 március 15. és 25. között kiállítást rendezett. 1.r és 2. r vádlott 1983 március 16-án a kiállításra elmentek és annak vendégkönyvébe 1.r. vádlott a következő bejegyzést írta:

" Le a szabályokkal, a földbe kell taposni minden

szokást, rendet, hagyományt...

Az öngyilkosok országa, az alkoholisták országa,

a rejtett munkanélküliség országa vagyunk...

Húsbavágó, gyilkos akciókat, PRUK-Pruk-okat

akarok - nem képeket!

Azt akarom, hogy hulljon a férges. Tetterős férfiak sodró háborúját...."

2001. január 26.Click to Visit

Schmidt Vera játék


Játssz velünk és nyerd meg Schmidt Vera csodálatos debütáló albumát!

FÓRUMOK

The White Stripes
Superbutt
Linkin Park
Heaven Street Seven
Placebo
Limp Bizkit
Darren Hayes
Blue
P!nk
A legjobb klubok
Eminem
50 Cent
Snoop Dogg
Sub Bass Monster